Kiwok publicerar årsredovisning för 2023

Årsredovisningen för 2023 och övriga handlingar inför årsstämman den 27 juni 2024 publiceras idag på Kiwoks hemsida 

Årsredovisningen för Kiwok Nordic AB (publ) 2023 är bilagd detta pressmeddelande. 

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 27 juni 2024 kl. 15:00 på the Park Forskaren, Hagaplan 1 i Stockholm. Kallelsen har publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar, att kallelse gått ut har även annonserats i Svensk Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på www.kiwok.se och kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även övriga handlingar till årsstämman beslutspunkter samt Kiwoks årsredovisning 2023 finns på www.kiwok.se.

Denna information är insiderinformation som Kiwok Nordic AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s markadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 26 juni 2024 kl. 15:00.

Stockholm 26 juni 2024
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se