Ett erbjudande till Kiwoks aktie├Ągare

 

Ett erbjudande till Kiwoks aktieägare att teckna aktier i THiS Group

Investmentbolaget THiS Group AB (publ) genomför en företrädesemission mot sina aktieägare med avsikt att under 2023 ansöka om marknadsnotering. THiS Group erbjuder aktieägare i Kiwok Nordic AB (publ) att delta i nyemissionen enligt samma villkor som de egna aktieägarna. Beroende på utfallet av investeringar från Kiwoks aktieägare i THiS Groups emission, kommer THiS Group ersätta Kiwok för distributionen av denna information men även delta i en riktad emission från Kiwok på samma villkor som Kiwoks nyligen genomförda emission.

 

Sista dag för teckning i THiS nyemission är på måndag den 10 juli 2023.

 

Nedan är information om THiS Groups emission med länkar till mer information och teckningsdeltagande. Vänligen rikta alla frågor avseende emissionen till Jacob Svensson via ir@thisgroup.se.

 

Stockholm 2023-07-07

Med förhoppningar om en härlig sommar,

Anders Östlund, ordförande

Kiwok Nordic AB (publ)
 

13.20 CEST / 2023-06-26 / THiS Less-is-more Group AB (publ)

THiS Less-is-more Group AB (publ) (”THiS Group” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett pitch deck med anledning av Bolagets företrädesemission av units. Pitch deck finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.thisgroup.se, samt som bifogad fil till detta pressmeddelande.

Företrädesemissionen är en förutsättning för marknadsnoteringen och ger också en möjlighet att fortsätta bygga på tillväxtstrategin. Företrädesemissionen består av Units som innefattar både aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Styrelsen hoppas att villkoren för företrädesemissionen kommer att erbjuda attraktiva avkastningsmöjligheter i samband med en marknadsnotering av B-aktierna under 2023.

Företrädesemissionen avslutas den 4 juli 2023 och ger rätt att köpa aktier till priset av 3,50 SEK per aktie. Dessutom erhålls en kostnadsfri teckningsoption för varje köpt aktie, vilket ger en möjlighet att köpa en aktie till halva börskursen i februari.

 

För fullständiga villkor, klicka här.

För att teckna aktier, klicka här.

För generella frågor kring investeringserbjudandet, vänligen kontakta:
ir@thisgroup.se

För övriga frågor, vänligen kontakta:
Ali Farmandeh, VD THiS Group AB, ali.farmandeh@thiscoop.org

Jacob Svensson
IR-ansvarig
ir@thisgroup.se

 

 

THiS Group är ett publikt investmentsbolag med intresse för företag som fokuserar på hälsa, välbefinnande och livsstil genom innovativa och hållbara produkter och tjänster. Bolaget erbjuder förvaltning av portfölj- och dotterbolag inom ramen för kommersialisering, kapitalisering och digitalisering. Målet är att förbättra marginalerna, öka konkurrenskraften mot målmarknaderna internationellt samt säkerställa en hållbar avkastning på investeringar för aktieägarna.