Kiwok inleder samtal om forskningssamarbete med Linnéuniversitetet

 

Klargul byggnad, hus Stella

 

Kiwok är ett av de företag som varit med från starten av eHealth Arena år 2019. Idag drivs Arenan av Region Kalmar län och Linnéuniversitetet i samverkan med länets kommuner och näringsliv. Målet är ett ökat användande av e-hälsotjänster och en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg.

I linje med Kiwoks nya strategiska inriktning mot forskning tar vi nu nästa steg och inleder samtal om utvecklingssamarbete med Linnéuniversitetet. Inom Linnéuniversitetet samordnas e-hälsofrågor av eHälsoinstitutet. Institutets kontaktpersoner har varit Kiwok hjälpsamt med att agera dörröppnare till olika institutioner och forskare inom universitetet. Detta har hittills lett till att vi för planeringssamtal med forskare inom IoT-labbet, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, samt inom kunskapsmiljön Digitala transformationer.

Kiwok skall nu ta fram detaljerade Projektdirektiv för de projekt vi hoppas ska komma i gång tillsammans med forskare inom universitetet. Dels berör dessa kommunikationen och hanteringen av informationen från den kroppsnära sensorn, dels att utvärdera data från nya mätningar i jämförelse med den individuella hälsoprofilen.

Ett av målen med projekten är att göra det möjligt att använda Kiwoks lösning BodyKom med de nya funktionerna i samband med riktade hälsosamtalet. Sådana hälsosamtal skall införas inom regionerna och syftet är att förebygga sjukdom. Med användning av BodyKom i samband med hälsosamtalen kommer hälsoeffekten av samtalen öka och Sverige få tillgång till en bank med hälsodata från friska människor. Hälsodata är en förutsättning för att vården skall kunna bygga bättre algoritmer som kan förutse och förebygga sjukdom.  

Besök oss gärna på ww.kiwok.se för att hitta mer information om vad som kan uppnås med den nya BodyKom multisensorn.

 

Stockholm den 12 juni 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Björlin, utvecklingsansvarig Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 070-645 55 73    Mejl anders.bjorlin@kiwok.com

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se

 

Om Kiwok Nordic AB (publ)

Kiwok, grundat 2003, är ett svenskt medicinsktekniskt företag. Tillsammans med akademin utvecklar vi nästa generation lösningar för trendmonitorering av patientens vitala parametrar. BodyKom, som vid lanseringen enligt Gartner var den första mobilt uppkopplade hälsolösningen, är en global vårdtjänst för kontinuerlig distansmonitorering av patienters hälsoutveckling under längre tid. BodyKom leder till tidigare upptäckt och diagnos samt säkerställer uppföljning och återhämtning. Kiwoks lösningar ger en hållbar vård och personcentrerade vårdprocesser. Kiwok har sökt notering på NGM.