Kiwok publicerar årsredovisning

Årsredovisningen för Kiwok Nordic AB (publ) 2022 är bilagd detta pressmeddelande. 

Kiwok Nordic AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 27 juni 2023 kl. 15:00 på CityLife Konferens och möten, Sveavägen 63 1tr i Stockholm. Kallelsen har publicerats på bolagets hemsida www.kiwok.se och i Post och Inrikes tidningar, att kallelse gått ut har även annonserats i Svensk Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på www.kiwok.se och kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även övriga handlingar till årsstämman beslutspunkter samt Kiwoks årsredovisning 2022 finns på www.kiwok.se.

Stockholm 19 juni 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se