Kiwok har beviljats stöd för infrastruktur från Vinnova via Blekinge Business Incubator, BBI

 

En bild som visar tecknad serie, skärmbild

Automatiskt genererad beskrivning

 

Det erhållna stödet, 100 Tsek, förbättrar Kiwoks tillgång till infrastruktur i form av konstruktion och test. Bidraget går till Wireless Independent Provider, WIP, för att verifiera ny blåtandskommunikation med en för Kiwok ny EKG-sensor samt till forsknings- och utbildningskliniken på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, för verifiering och validering av den nya lösningen. Kiwok har sedan starten samverkat med WIP när det gäller app-utveckling och BTH när det gäller verifiering och validering.

Den nya lösningen innebär att Kiwok kan lansera en mindre och mer bekväm EKG-sensor som fästs på kroppen via en patch-lösning som ej kräver kablage och som kontinuerligt mäter flerkanals EKG under lång tid (flera dygn till veckor). Den nya lösningen är unik även ur ett globalt perspektiv och förstärker Kiwoks konkurrenskraft. I ett nästa steg planeras en större studie av äldre personers hälsoutveckling i samverkan med akademin.

 

 

En bild som visar logotyp, design

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

 

Stockholm den 24 november 2023
Styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ)
www.kiwok.se

 

För ytterligare information kontakta:
Klas Nyström, CEO Kiwok Nordic AB (publ)
Telefon 076-880 08 00, mejl klas.nystom@kiwok.se

eller besök bolagets hemsida www.kiwok.se